كلينيك سنجش شنوايي و تجويز و تعمیرات سمعك دانیال با مجوز رسمي از نظام پزشكي با در اختيار داشتن پيشرفته ترين تجهيزات تشخيصی در حوزه شنوايي شناسي و تجويز سمعك و نيز پرسنل كار آزموده و مجرب آماده ارائه خدمات در زمينه هاي زير مي باشد :
- آزمون سنجش شنوایی و انجام آزمونهاي گفتاري: از پیشرفته ترین دستگاه ها جهت انجام تست های ادیومتری صوت خالص و ادیومتری گفتاری استفاده می گردد.
- ارزيابي شنوايي در محيط صوتي (free field)
- آزمون تیمپانومتری و رفلکس آکوستیک: جهت بررسی وضعیت پرده گوش ، تشخيص و ارزیابی بيماريهاي گوش میانی و اندازه گيري فشار گوش مياني
- مشاوره جهت انتخاب نوع و مدل سمعك زير نظر كارشناسان مجرب
- تجويزو تنظیم مدل های مختلف سمعك شامل پیشرفته ترین، قوی ترین و كوچكترين سمعكها منطبق با جدیدترین متد های روز و مبتی بر اندازه گيري گوش واقعي (Real Ear Measurment)
- امكان اعزام كارشناس شنوايي به منزل جهت تجویز و تنطیم سمعک
- https://getaccutaneonline.com