وسیله ی الکترونیکی است که توسط باطری کار می کند و باعث تقویت صدا می شود .این وسیله از سه قسمت اصلی تشکیل شده است : میکروفون ،تقویت کننده و رسیور .
میکروفون امواج صوتی دریافت شده را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند .تقویت کننده که یک آمپلی فایر خیلی پیشرفته می باشد ،سیگنال های الکتریکی را تقویت می کند .رسیور ،بلندگو خیلی کوچکی است که سیگنال های الکتریکی را به امواج صوتی تبدیل کرده و به گوش انتقال می دهد .
تکنولوژی سمعک ها هر روز پیشرفته تر می شود .امروزه سمعک های دیجیتال بطور اتوماتیک صداهای اطراف ما را تنظیم می کنند ،بطوریکه صداهای آهسته برای ما قابل شنیدن باشد و صداهای خیلی بلند آزاردهنده نباشند و به گوش آسیبی نرسانند .سمعک ها وسایل الکترونیکی کوچکی هستند که می توانند به طرز شگفت انگیزی زندگی شما را تغییر دهند .