کلینیک شنوایی دانیال برای سمعک های ارئه شده خود 2 سال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش در نظر گرفته است.مراقبت از سمعک
اگر شما از سمعک‌ (پشت گوشی (BTE)، داخل گوشی(ITE) و یا داخل کانال(CIC) ) استفاده می نمایید، نظافت روزانه آنها برای اطمینان از عملکرد مناسب این سمعک‌ها بسیار ضروری می باشد.
در ذیل چندین توصیه ساده ذکر شده است که شما باید بطور منظم آنها را بکار گیرید:

سمعک‌های پشت گوشی
- با یک پارچه خشک، سمعک و قالب آن را تمیز نمائید. هرگز خود سمعک را نشوئید!
- مطمئن شوید که هیچ جرمی، داخل دهانه سمعک و یا قالب نشده باشد زیرا این امر موجب کاهش تأثیر و عملکرد سمعک می‌گردد.
- هنگام عدم استفاده از سمعک خصوصاً شبها، در باتری را باز بگذارید تا جریان هوا در آن برقرار گردد.

چگونگی شستشوی قالب گوش
- قالب سمعک باید بطور منظم شستشو شود.
- قالب گوش را از سمعک جدا کنید.
- قالب را با صابون و آب نیمگرم بشوئید. از مواد شوینده قوی برای این منظور استفاده نکنید.
- قالب را با آب شستشو داده و آبکشی نمایید.
- ممکن است قطراتی از آب، داخل قالب گوش و یا لوله آن باقی بماند.
در این موارد، وسایل خاصی برای دمیدن هوا در اختیار متخصص سمعک شما قرار دارد که قطرات آب را خارج می نماید.
- قبل از اتصال مجدد سمعک به قالب گوش و لوله آن، اطمینان حاصل کنید که قالب و لوله کاملاً خشک شده باشند.
سمعکهای داخل گوشی (ITE) و کاملاً داخل کانال (CIC):
جرم تولید شده در کانال گوش شما، می‌تواند موجب بسته شدن و گرفتگی دهانه سمعک گردد. به‌منظور تسهیل در پاک کردن این جرم ها،از سمعک‌های داخل گوشی اتیکن مجهز به یکی از سیستم‌های محــافظـت در برابر جــرم گوش می‌باشــند کـه عبــارتـند از ،No Wax
Micro Wax Busterو یاWax Buster که برای خارج نمودن سریع و راحت جرم گوش طراحی شده‌اند.